Bilder från verkstaden.

Glasyrprover.
Det går åt många penslar.
Här drejas det.
Sen måste det torka.
Glad med lera.
Färdiga saker i butiken.
Stora fat.
Blå flickor med långa armar.